Jak otworzyć własną masarnię

Aby otworzyć własną masarnię, trzeba dysponować budynkiem o powierzchni niezbędnej dla kilku stref: socjalnej, produkcyjnej, mycia sprzętu i pojemników, chłodni (lub odpowiedniej wielkości lodówek) oraz wydawania wyrobów gotowych. Sklep w budynku zakładu jest opcjonalną sprawą, podobnie jak biuro — szczególnie gdy chce się uruchomić masarnię działającą w ramach produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL).

Rozplanowanie poszczególnych pomieszczeń i ich wyposażenia musi być zgodne z obowiązującymi przepisami — to jest zadanie dla doświadczonego projektanta. Tym bardziej, że projekt musi być zaakceptowany i uzgodniony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zacznijmy od początku

W lokalnym Urzędzie Gminy należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy dla planowanej masarni lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania. By uzyskać decyzję o warunkach zabudowy należy przedłożyć uzyskaną wcześniej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. By ją uzyskać w przypadku małych masarni (MOL) wystarczy do wniosku o jej wydanie dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia. W przypadku większych masarni czy ubojni niezbędnym załącznikiem do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest raport oddziaływania na środowisko.

Równolegle z zaprojektowaniem całości zakładu i uzgodnieniem projektu technologicznego w Inspektoracie Weterynarii przychodzi też czas na zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Aby zrealizować całą inwestycję, potrzebne jest pozwolenie na budowę (lub przebudowę istniejących budynków) na podstawie wykonanego projektu budowlanego. Ten etap jednak nie zawsze jest konieczny. Jeśli dysponuje się budynkiem, którego nie trzeba rozbudować czy przebudować, i na dodatek ma on funkcję produkcyjną — wtedy wystarczy ten zamiar zgłosić w lokalnym Starostwie i na podstawie projektu technologicznego dokonać wewnętrznej adaptacji i wyposażyć pomieszczenia w niezbędne urządzenia do produkcji.

Gdy zakład jest gotowy do produkcji, należy złożyć wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o dopuszczenie obiektu do użytkowania. Drugi wniosek — o wpisanie masarni / ubojni do rejestru zakładów — kierujemy do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Po złożeniu tego wniosku pierwsza kontrola i wpisanie do rejestru zakładów następuje w ciągu 30 dni.

Ostatnią, niezbędną do rozpoczęcia produkcji dokumentacją jest HACCP — wykonujemy i wdrażamy w produkcji poszczególne procedury tej dokumentacji. Pozostaje już tylko własną masarnię rozreklamować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *