HACCP

Jest to system zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne produkowanej żywności. Jego wytyczne są zawarte w dokumentacji składającej się z dwóch części:

  • Księgi HACCP (opis systemu, analiza Krytycznych Punktów Kontroli, sposób ich monitorowania i korygowania w przypadku potencjalnych zagrożeń)
  • zbioru procedur, instrukcji, formularzy dotyczących Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) oraz Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP)

Firmy zajmujące się produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą żywności muszą mieć opracowaną i wdrożoną dokumentację HACCP. Dla każdej masarni czy ubojni dokumentacja HACCP jest pisana indywidualnie ujmując specyfikę produkcji w danym zakładzie, niezależnie od jego wielkości.

Przygotowujemy dokumentację HACCP/GHP/GMP, uzgadniamy ją w Inspektoracie Weterynarii i wdrażamy system HACCP w produkcji. W trakcie wdrażania przeprowadzamy kompletne szkolenie z jego zasad i procedur GHP/GMP.

Comments are closed.