Projekt masarni, ubojni

Na tej karcie są w skrócie opisane etapy projektowania dowolnej wielkości masarni i ubojni oraz z czego składa się każdy z projektów.

Etapem wstępnym jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy na wybranym przez inwestora terenie może powstać masarnia lub ubojnia? Odpowiedzi udziela miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy. W przypadku jego braku należy złożyć w Starostwie wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Załączniki wymagane do jej uzyskania to:

 1. Umowy z Zakładem Wodociągów, Zakładem Energetycznym, Gazownią (w zależności jakie sieci uzbrojenia terenu są w okolicach planowanej inwestycji) lub tzw. Promesy czyli zapewnienia Zakładu Wodociągów, Energetycznego, Gazowni o możliwości podłączenia danej posesji w media.
 2. Mapa do celów lokalizacyjnych na której wrysowuje się przewidywaną lokalizację budynku zakładu (lub rozbudowę istniejących budynków) oraz instalację doziemną wody, kanalizacji, prądu.
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Załączniki wymagane do jej uzyskania to, w zależności od wielkości masarni:
  – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (w przypadku małej produkcji, tzw. marginalnej, lokalnej i ograniczonej MOL)
  – Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko ( dla większych zakładów, nie kwalifikowanych jako MOL)

Mając pewność, że w wybranej lokalizacji może powstać zakład, projektujemy jego poszczególne strefy produkcyjne. Powstaje projekt technologiczny masarni, ubojni który jeszcze na etapie projektowania konsultujemy z lokalnym Inspektoratem Weterynarii. Projekt ten zostaje zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Na jego podstawie tworzymy projekt budowlany dotyczący przebudowy istniejących budynków lub budowy nowego obiektu. Do jego powstania, jak wcześniej wspomniano niezbędne są:

– Miejscowy Plan Zagospodarowania
lub
– Decyzja o Warunkach Zabudowy
– Mapa do celów projektowych do narysowania planu zagospodarowania posesji (mapę tą wykonuje geodeta).

W skład projektu budowlanego wchodzą:

 • Plan zagospodarowania posesji na mapie d/c projektowych
 • Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku, fundamentów, dachu
 • Rysunki elewacji
 • Projekt instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz zakładu
 • Projekt instalacji wody i kanalizacji (ścieki bytowe i technologiczne) wewnątrz i na zewnątrz zakładu
 • Projekt instalacji ogrzewania budynku
 • Projekt instalacji wentylacji mechanicznej
 • Projekt technologiczny masarni, ubojni (uzgodniony wcześniej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii)

Gotowy projekt jest konsultowany i uzgadniany przez rzeczoznawców. Na jego podstawie uzyskujemy Decyzję o Pozwoleniu na Budowę / przebudowę.

Po zrealizowaniu całej inwestycji i odbiorach przez Nadzór Budowlany oraz Inspektorat Weterynarii wdrażamy w produkcji poszczególne procedury dokumentacji systemu HACCP.

Comments are closed.